GuidePedia

फोटो मिक्सिंग - फोटो समुद्राच्या लाटेवरती दाखवणे
फोटो मिक्सिंग - फोटो समुद्राच्या लाटेवरती दाखवणे

                   ज्ञानामृतला मिळणारा तुमचा उदंड प्रतिसाद पाहून ज्ञानामृत पुन्हा तुमच्या सेवेस...

Read more »

फोटोशॉप मध्ये शिक्का (rubber stamp) बनवणे
फोटोशॉप मध्ये शिक्का (rubber stamp) बनवणे

ज्ञानामृतकर नमस्कार ! आज आपण फोटोशॉपमध्ये शिक्का (Stamp) कसा बनवावा याविषयी माहिती घेणार आहोत. आप...

Read more »

फोटोशॉप मध्ये सप्तरंगी Background बनवणे
फोटोशॉप मध्ये सप्तरंगी Background बनवणे

प्रथमतः फोटोशॉपविषयक लेखाला जरा जास्तच उशीर झाला त्याबद्दल सर्वप्रथम ज्ञानामृतच्या हजारो वाचकांची ...

Read more »

फोटोशॉपमध्ये सप्तरंगी अक्षरे बनवणे...
फोटोशॉपमध्ये सप्तरंगी अक्षरे बनवणे...

नमस्कार photoshop expert ! मला माहित आहे कि, फोटोशॉप वरील लेखाला खुपच उशीर झाला आहे. त्याबद्दल ज्...

Read more »

फोटोचे अक्षरात रुपांतर करणे (Cliping Mask)
फोटोचे अक्षरात रुपांतर करणे (Cliping Mask)

Title लक्षात येत नाही ना ! पण सर्व काही समजावून देण्यासाठीच ज्ञानामृतचा जन्म झाला आहे. आता कुठे फ...

Read more »

संगणकावर काम करताना घ्यावयाची काळजी...
संगणकावर काम करताना घ्यावयाची काळजी...

संगणकावर काम करत असताना वेळ कसा जातो याचे भानच राहत नाही. अशा वेळी दीर्घकाळ कार्य केल्यामुळे ...

Read more »
 
 
Top